top of page

PRIVACY VERKLARING

Deze Privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, het gebruik en de verwerking van gegevens van personen die hun interesse betonen voor de theateractiviteiten van Loge10 bvba en daarvoor de noodzakelijke persoonsgegevens aan Loge10 bvba overmaken.

 

Loge10 bvba draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming zoals de AVG.

 

In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij er mee omgaan.

 

Door uw persoonsgegevens mee te delen aan ons erkent u op de hoogte te zijn gesteld van de hierna volgende verwerkingsprocedure.

 

Loge10 bvba kan persoonsgegevens over u ontvangen en verwerken wanneer 

  • u  zich inschrijft op onze nieuwsbrief via onze website of met een inschrijvingsformulier,

  • u  één van onze theatervoorstellingen bijwoont en daartoe ons uw mail- of postadres heeft overgemaakt teneinde de tickets te kunnen ontvangen,

  • u bij een andere gelegenheid via e-mail, telefoon,SMS, ..  ons gegevens overmaakt die nodig zijn voor de uitvoering van onze activiteiten naar u toe.

 

Deze persoonsgegevens kunnen zijn: uw naam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.

 

Deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor volgende doeleinden:

  • om u informatie zoals nieuwsbrieven aangaande onze nieuwe theaterproducties via e-mail of via andere kanalen te bezorgen.

  • om tickets die u bestelde voor één van onze voorstellingen op te sturen via mail of uitzonderlijk per post indien u over geen internet beschikt of bij panne van het internet, PC of printer.

  • om u informatie die u ons vraagt over onze werking, activiteiten, betalingen,.. te kunnen meedelen.

 

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor bovenstaande doeleinden. 

 

Enkel de zaakvoerder verwerkt uw gegevens en is dus verantwoordelijk voor de juiste verwerking ervan. 

Loge10 zorgt zelf voor de uitvoering van de meeste van bovengenoemde doeleinden  maar is toch soms genoodzaakt  beroep te doen op een derde-dienstverlener voor zekere activiteiten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verspreiden van onze nieuwsbrieven via e-mail en voor de ticketverkoop.

 

In dat geval treedt deze derde partij op als verwerkingsverantwoordelijke onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Buiten deze gerechtvaardigde doorgiften zullen wij uw gegevens nooit aan derden doorgeven .

 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan 5 jaar na hun laatste gebruik.

 

Wij zien er op toe dat uw gegevens niet worden misbruikt.

 

Onze internetverbinding is beveiligd met SSL. Wij maken back-ups van de gegevens om deze te herstellen bij fysieke of technische incidenten. 

 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. 

 

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring hierover nog vragen heeft kan u met ons contact opnemen : Loge10 bvba , Zonnewijzerstraat 46 te 2018 Antwerpen. Ondernemingsnummer 0861.050.885 Mail : info@loge10.be

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie.

 

Melding van onze privacyverklaring staat op onze website .

 

Loge10 bvba kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijzigingen zullen we een aankondiging plaatsen op onze website.

 

Gedaan 4 april 2022

bottom of page